Psychológia * farieb * interiérov

pre váš želaný pocit

v priestore

Vitajte!

Som Zuzana Čúzy, architektka s láskou k prírode a súladom s ňou.

Spoločne s vami tvoríme

dobrý * priestor


V tomto priestore sa OBJAVUJE a SPOLOČNE s vami VYTVÁRA:


PSYCHOLÓGIA FARIEB

pre interiér a architektúru

***************

VASTU architektúra

***************

BIOPHILIC design

pre Vašu

RADOSŤ POHODU PODPORU

v súlade s prírodou a ľudskou jedinečnosťou

s cieľom

cítiť sa dobre

správať sa pozitívne

byť podporovaný rovhováhou

porozumieť svojmu priestoru


Spojenie, spolupráca a súvislosti rôznych pohľadov a princípov pri tvorbe, vytvárajú celok zahŕňajúci osobnosť, priestor a predstavy. Podporujú tvorbu priestorov a architektúry a ich vplyv na človeka, vzťah človeka k priestoru, ich vzájomnú komunikáciu a rovnováhu podľa osobných potrieb každého.


PSYCHOLÓGIA FARIEB

pre interiér a architektúru

FARBA je SVETLO – PRÍRODNÝ ZDROJ. Je to viditeľná časť elektromagnetického žiarenia, FREKVENCIA o rôznych vlnových dĺžkach. Rôzne vlnové dĺžky vytvárajú rôzne farby.

Každá farba má svoj konkrétny VPLYV NA ČLOVEKA a jeho SPRÁVANIE, EMÓCIE, myšlienky a všeobecnú psychickú pohodu. Ich vplyv pôsobí na naše PODVEDOMIE, cez svetlo prichádzajúce očami do našich mozgov. Farby pôsobia aj na VEDOMEJ úrovni, cez symboliku a osobné asociácie podmienené našimi životnými zážitkami a skúsenosťami.

Toto vieme pomocou aplikovanej psychológie farieb využiť pre náš prospech, pre tvorbu našich pracovných aj súkromných priestorov, pre pozitívne želané správanie, pre seba aj našich klientov.

VASTU ARCHITEKTÚRA

Staroveké indické učenie navrhovania stavieb založené na PRÍRODNÝCH A FYZIKÁLNYCH ZÁKONITOSTIACH, prepájajúce hmotné a nehmotné časti priestoru.

Je to umenie a veda o priestore a čase, o hmote a energii, o priestore a priestorových formách.

Táto veda považuje priestor za živý organizmus.

Vytvára priestor pohodlný pre život, vizuálne atraktívny (príjemný) a psychicky podporujúci.

BIOPHILIC DESIGN

Navrhovanie prostredia pre človeka – voľne preložené LÁSKA K ŽIVOTU A K PRÍRODE – s vedomím dlhoročného prepojenia človeka s prírodným prostredím, jeho vývojom a prispôsobenímsa dannostiam v ňom.

Tento prístup k navrhovaniu priestorov vznikol ako reakcia na dnešný svet plný technológií a stresu. Reakcia na odpojenie sa moderného človeka od svojho prirodzeného prírodné prostredia, v ktorom sa človek dlhý čas vyvíjal.

Tvorí akýsi most nad priepasťou medzi moderným mestským človekom a prírodou.  Vytvára zdravé a životom pulzujúce priestory pre každodenný pobyt a prácu.


Potrebujete pomôcť s Vašim priestorom?

…stránka je v kreatívnom procese tvorby, vďaka za trpezlivosť…